Примљене донације и хуманитарна помоћ

 

 

Република Србија

Министарство правде

Привредни суд у Зрењанину

Кеј 2. октобра 1

 

 

 

ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ И ХУМАНИТАРНА ПОМОЋ

Датум пријема

Донатор

Врста

Износ примљених средстава

Одлука о начину коришћења и трошења