Каталог поклона

 

Република Србија

Министарство правде

Привредни суд у Зрењанину

Кеј 2. октобра 1

 

 

КАТАЛОГ ПОКЛОНА

 

Датум пријема

Давалац поклона

Прималац поклона

Опис поклона

Вредност поклона