Контакт подаци

 

  

Привредни суд у Зрењанину
Кеј 2. октобра бр. 1, 23101 Зрењанин

Судска управа :

Председник суда: 023 / 561-929

fax: 023 / 561-929

e-mail: uprava@zr.pr.sud.rs

Web: www.zr.pr.sud.rs

 

Централа: 023 / 561-929

Извршна писарница: локал 21

Парнична писарница: локал 20

Рачуноводство: локал 26

 

Рачун за таксе:  840-29698845-33

Рачун за казне и трошкове:  840-29681845-11

Депозит:  840-301802-23

Радно време суда:  од 7:30 - 15:30 часова

Радно време суда са странкама: од 8:00 - 15:00 часова